Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě mumray.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník). 
 
Objednávka a uzavření kupní smlouvy:  
 
Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.mumray.cz jsou závazné.

Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. 

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím. 

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. 

Místem dodání zboží je adresa dodání uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. 

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, a jeho následným převzetím. 
 
Práva a povinnosti prodávajícího:
 
Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu. 

Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nebo nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. 

Veškeré osobní údaje poskytnuté při odesílání všech formulářů na našich webových stránkách jsou důvěrné (viz. Ochrana osobních dat). 
 
Práva a povinnosti kupujícího:
 
Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno. 

Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením (odesláním). 

Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14-ti dnů od doručení. 
 
Platební podmínky:
 
Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. V případě, že bude prodávajícím nahlášena cena vyšší než je uvedená na objednávce, může kupující novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. V případě, že je nová, platná cena nižší než je cena uvedená na objednávce, bude zboží kupujícímu dodáno za cenu platnou v okamžiku objednávky. 

Platby za objednané zboží jsou prováděny předem převodem na účet prodávajícího nebo na dobírku prostřednictvím České pošty.
 
Dodací podmínky:
 
Místem plnění je adresa dodání, kterou kupující vyplnil při odesílání objednávky z našeho internetového obchodu. 
 
Ochrana osobních údajů:
 
Provozovatel internetového obchodu www.mumray.cz se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně kromě České pošty a to jen výhradně pro účely zajištění dodání zboží. Vaše data budou dle zákona zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím. Tudíž ani naši dodavatelé nemají možnost od nás Vaše data získat a oslovovat Vás vlastními "letákovými" akcemi, případně spamovou emailovou poštou. 

Vaše osobní údaje jsou využity výhradně za účelem realizace objednaných služeb (např. dodání výrobků) a slouží také pro provedení nezbytných účetních operací, vyhotovení daňového dokladu, případně identifikaci Vaší platby učiněnou bankovním převodem. 
 
Reklamace:
 
Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem Internetového obchodu www.mumray.cz a právním řádem platným v ČR. 
 
Pokud není u vybraných produktů uvedeno jinak, poskytujeme všem zákazníkům na zakoupené zboží dvouletou záruku. Reklamace uplatňujte jen v záruční lhůtě.

Reklamované zboží zašlete nebo doručte osobně na adresu: Lucie Michalcová, Náplavní 3, Praha 2, 120 00.

Reklamované zboží odešlete jako obyčejnou zásilku, nikoli na dobírku. K reklamovanému zboží uveďte zřetelně popsaný důvod k reklamaci. Reklamace bude vyřízena nejpozději do 30 dnů od obdržení reklamovaného produktu. 
 
Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží, prodávající nejpozději do 30 dnů zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Vrácená částka se vztahuje pouze na cenu zboží, nezahrnuje poštovné a balné.