ZALOŽENO V PRAZE ROKU 2008 ODĚVNÍ DESIGNERKOU LUCIÍ MICHALCOVOU.

NAŠE ZNAČKA SE VYVÍJÍ 15 LET A JEJÍM HLAVNÍM TÉMATEM JE CESTA. NENÁSLEDUJE MÓDNÍ TRENDY, ALE CESTU ŽIVOTA. REAGUJEME NA DĚNÍ VE SVĚTĚ VNĚJŠÍM I VNITŘNÍM.

AKTUÁLNÍ TVORBA:

TVOŘÍME ZAVAZADLA Z BAVLNĚNÉHO IMPREGNOVANÉHO PLÁTNA, KTERÉ SE POUŽÍVÁ K VÝROBĚ STANŮ. VYUŽÍVÁME ODŘEZKY, KTERÉ ZÍSKÁVÁME OD ČESKÉ FIRMY, KTERÁ V LOMNICI NAD POPELKOU TYTO STANY A JURTY VYRÁBÍ.

TENTO MATERIÁL JE FUNKČNÍ, NEPROMOKAVÝ A 100% ROZLOŽITELNÝ.

NAŠE PRODUKTY JSOU VYRÁBĚNY V ČESKÉ REPUBLICE S ÚCTOU K ŘEMESLU A ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ.

EN

GIVE IT LOVE, MAKE MEMORIES AND DON'T BE AFRAID TO MAKE YOUR MARK AND MAKE IT YOURS.

WE RECOMMEND CLEANING LOCAL STAINS BY HAND, NOT WASHING IN A WASHING MACHINE AND NOT DRYING IN THE DRYER.

 

FOUNDED IN PRAGUE IN 2008 BY FASHION DESIGNER LUCIE MICHALCOVÁ.

OUR BRAND HAS BEEN EVOLVING FOR 15 YEARS AND ITS MAIN THEME IS THE JOURNEY. HE DOES NOT FOLLOW FASHION TRENDS, BUT THE PATH OF LIFE. We REACT to events in the external and internal world.

CURRENT WORK:

WE FORM LUGGAGE FROM COTTON IMPREGNATED CANVAS, WHICH IS USED TO MAKE TENTS. WE USE CUTTINGS THAT WE GET FROM A CZECH COMPANY THAT MANUFACTURES THESE TENTS AND YURTS IN LOMNICE NAD POPELKOU.

THIS MATERIAL IS FUNCTIONAL, WATERPROOF AND 100% DEGRADABLE.

OUR PRODUCTS ARE MADE IN THE CZECH REPUBLIC WITH RESPECT FOR THE CRAFT AND THE ENVIRONMENT.

FAKTURAČNÍ ÚDAJE

Mga. Richard Švejda

Koněvova 132

130 00, Praha 3

IČO: 03685136

 

 

CONTACT

info@mumray.cz
tel.: (+420) 602 211 052

SHOWTHEROOM
Náplavní 3, Praha 2

FOLLOW US